Vispārīga informācija

UAB Švenčionių vaistažolės (turpmāk – Datu pārzinis) ar šo privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus personām, kuras izmanto Datu pārziņa pārvaldīto tīmekļa vietni. Privātuma politikas nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad vēlaties saņemt mūsu sniegto saturu un/vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, kādu gala ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru u. c.) lietojat.

 • Juridiskā adrese: Adutiškio g. 3, Švenčionys, LT-18110
 • Tālr.: +371 284 58454
 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 178605343
 • PVN maksātāja numurs: LT786053413

Aicinām rūpīgi iepazīties ar Privātuma politiku, jo katru reizi, apmeklējot Datu pārzinim piederošo tīmekļa vietni, piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni un neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Apliecinām, ka Datu pārziņa tīmekļa vietnes apmeklētāju dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem būtu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un mainīšanas.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, mūsu mājaslapā nedrīkst sniegt nekādus personas datus. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personas datu sniegšanas jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos sastopamie jēdzieni jāsaprot tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

Kādu informāciju par Jums vācam?

Jūsu tieši sniegto informāciju (dažādās vietnēs, saziņas veidlapās, anketās:

 • vārds,
 • uzvārds,
 • tālruņa numurs,
 • elektroniskā pasta adrese.

Vietnē var tikt izmantotas šādas sīkdatnes:

 • obligāti nepieciešamā sīkdatnes – sīkdatnes, kas ir nepieciešamas Vietnes darbības nodrošināšanai;
 • funkcionālās sīkdatnes –sīkdatnes, kas nav obligātas Vietnes darbības nodrošināšanai, taču ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un apmeklētāju pieredzi;
 • statistikas sīkdatnes – sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai sagatavotu Vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistisko analīzi; šo sīkdatņu savāktā informācija tiek izmantota anonīmi;
 • mērķa jeb reklāmas sīkdatnes – sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai parādītu piedāvājumus vai citu informāciju, kura jūs varētu interesēt.

Statistikas un reklāmas sīkdatnes

Apmeklētājs pats var iestatīt pārlūkprogrammu neļaut izmantot sīkdatnes (instrukcijas angļu valodā)

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari
Opera

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs vācam arī informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski ģenerētu apmeklējumu statistiku.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs par jums varam iegūt informāciju no publiskiem un komerciāliem avotiem (tādā apjomā, kā to atļauj spēkā esošie tiesību akti) un sasaistīt to ar citu informāciju, kuru saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam saņemt no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, ja pie tiem pieslēdzaties, piemēram, ar sociālā tīkla Facebook kontu.

Cita mūsu vāktā informācija

Ar jūsu piekrišanu mēs varam vākt arī citu ar jums, jūsu ierīci vai mūsu tīmekļa vietnes satura izmantošanu saistītu informāciju.

Jūs varat izvēlēties mums nesniegt kādu noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas tiek prasīta, reģistrējoties mūsu internetveikalā), bet tādā gadījumā var nebūt ļauts izmantot mūsu pakalpojumu – iepirkšanos internetā.

Piekļuve jūsu datiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā atgūt datus, ko esat sniedzis mūsu tīmekļa vietnē. Piesakieties savā kontā un tīmekļa vietnes augšdaļā noklikšķiniet uz “Konts”. Atvērtajā logā noklikšķiniet uz “GDPR - Personas dati”. Noklikšķiniet uz “Saņemt manus datus”, lai automātiski lejupielādētu savu personas datu kopiju pdf vai csv failā.

Pieprasījumi labot un dzēst datus

Jums ir tiesības patstāvīgi grozīt jebkuru personisko informāciju, kas ietverta lapā “Mans konts”. Jūs varat atsaukt jebkādu piekrišanu, ko esat devis sīkdatnēm, noklikšķinot uz “Atsaukt manu piekrišanu sīkdatnēm”. Lai veiktu jebkādu citu savu personas datu labošanu un/vai pilnīgu dzēšanu, ko nevarat veikt pats “Konta” lapā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu kontaktu lapu, vai nosūtiet pieprasījumu uz [email protected], informējot mūs par savu vēlmi labot un/vai dzēst savus personas datus. Datu pārzinis apņemas ar jums sazināties 5 darba dienu laikā, lai pilnībā izlabotu un/vai dzēstu jūsu datus. Ja jūs pieprasāt dzēst savus datus: Datu pārzinis piekrīt jūsu pieprasījumam un neatgriezeniski dzēš visus klientu datus no veikala satura pārvaldības sistēmas. Personas datu pārvaldība un/vai dzēšana tiek veikta, izmantojot Satura pārvaldības sistēmā uzstādītu GDPR sertificētu moduli, kas pilnībā atbilst ES GDPR prasībām.

Kā mēs izmantojam informāciju par jums?

Savākto informāciju varam izmantot šādiem nolūkiem:

 • Uzzināt, kā cilvēki lieto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu uzlabot tos un veidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus
 • Citos veidos ar jūsu piekrišanu*
 • Uzkrāt informāciju par apmeklētāju darbībām tīmekļa vietnē, analizēt datus vietnes ērtuma uzlabošanas nolūkā
 • Sazināties ar Jums

Kam izpaužam informāciju par jums?

Mums ir pienākums neizpaust jūsu personas datus nesaistītām trešajām personām, izņemot šos gadījumus:

 • ja ir saņemta jūsu piekrišana personas datu izpaušanai.
 • sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs jūsu personas datus sniegsim tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēta pakalpojuma sniegšanai.
 • tiesībsargājošajām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
 • reklāmas aģentūrām.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Personas dati tiek aizsargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un mainīšanas. Esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, kuru vācam mūsu pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Atgādinām – lai gan veicam atbilstošus informācijas aizsardzības pasākumus, neviena tīmekļa vietne un internetā veiktā darbība, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Mēs nododam datus reklāmas aģentūrai.

Jūsu datus glabāsim 10 gadus no dienas, kad pēdējo reizi izmantojāt mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām dati tiks neatgriežami dzēsti bez iespējas tos atjaunot.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura datus Datu pārzinis apstrādā savas darbības ietvaros, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un to apstrādi (tiesības iepazīties);
 • Pieprasīt labot vai atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot);
 • Iznīcināt savus datus vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības „tikt aizmirstam”);
 • Ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);
 • Ir tiesības uz datu pārnesamību (tiesības pārnest);
 • Iebilst personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā, tai skaitā profilēšanai, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Ja vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā, tai skaitā profilēšanā, varat rakstīt vēstuli uz adresi [email protected] un iebilst, ka jūsu dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā un/vai ka tiek piemērota tikai automatizēta jūsu personas datu apstrāde, tai skaitā profilēšana**, nepaskaidrojot iebilšanas iemeslu.

Visi paziņojumi jāiesniedz rakstveidā uz e-pasta adresi [email protected]

**Saskaņā ar jūsu sniegtajiem personas datiem tiešās tirgvedības nolūkā var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, lai jums piedāvātu individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā brīdī varat atcelt savu piekrišanu automatizētai personas datu apstrādei, tostarp profilēšanai, vai tai nepiekrist.

Visi paziņojumi jāiesniedz rakstveidā uz e-pasta adresi [email protected]

Datu pārzinis pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma saņemšanas ne vēlāk kā viena mēneša laikā sniedz atbildi un veic pieprasījumā noteiktās darbības vai atsakās tās veikt. Vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Tādā gadījumā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas Datu pārzinis informē Datu subjektu par termiņa pagarinājumu, minot arī kavēšanās iemeslus.

Datu pārzinim ir tiesības datu subjektiem nenodrošināt apstākļus iepriekš nosaukto tiesību realizēšanai, izņemot iebildumus apstrādāt datus tiešās tirgvedības nolūkā, ja likumā noteiktajos gadījumos ir jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevencija, izmeklēšana vai konstatēšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Trešo personu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārziņa tīmekļa vietnē var būt izvietotas trešo pušu reklāmjoslas, saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nekontrolē. Datu pārzinis neuzņemas atbildību par trešo pušu savāktās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma noteikumi, kas tiek piemēroti trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

Sīkdatnes

Kad jūs apmeklējat Datu pārziņa tīmekļa vietni, mēs jums vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. Šim nolūkam nepieciešamas sīkdatnes (cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski ģenerēti vietnes apmeklējuma laikā un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Tie Datu pārzinim palīdz atpazīt jūs kā jau agrāku noteiktas tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši tai pielāgot saturu. Sīkdatnes palīdz nodrošināt arī raitu vietņu darbību, ļauj novērot tīmekļa vietņu apmeklējuma ilgumu un biežumu, kā arī vākt statistisko informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes tips

Radīšanas brīdis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

PHPSESSID

Funkcionālās sīkdatnes

Apmeklējot vietni

Pārlūkošanas laikā

Unikālais id

_ga

Statistikas sīkdatnes

Piekrītot privātuma politikai

2 gadi

Unikālais id

_gid

Statistikas sīkdatnes

Piekrītot privātuma politikai

24 h.

Unikālais id

cookie_notice_accepted

Funkcionālās sīkdatnes

Piekrītot privātuma politikai

24 h.

Īpaša nozīme

pll_language

Funkcionālās sīkdatnes

Apmeklējot vietni

1 gads

Valodas nozīme

wfvt_4226291302

Funkcionālās sīkdatnes

Apmeklējot vietni

Pārlūkošanas laikā

Unikālais id

wordfence_verifiedHuman

Funkcionālās sīkdatnes

Apmeklējot vietni

24 h.

Unikālais id

 

Kā pārvaldīt un dzēst sīkdatnes

Lietojot pārlūkprogrammu mūsu satura iegūšanai, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā ļautu pieņemt visas sīkdatnes, noraidīt visas sīkdatnes vai saņemt paziņojumu par sīkdatnes lejupielādēšanu. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, apskatiet tās rokasgrāmatas izvēlnē. Jūsu ierīces operētājsistēmā, iespējams, ir papildu sīkdatņu logrīki. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vairumā pārlūkprogrammu esošu vienkāršu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Ja vēlaties vairāk uzzināt par sīkdatņu pārvaldīšanu, dodieties uz adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr vēršam jūsu uzmanību, ka atsevišķos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietnes funkciju darbību vai bloķēt pieeju vietnei.

Mūsu vietnē ir iespējamas saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Vēršam jūsu uzmanību, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu saturu vai šo vietņu izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Ja nospiežat kādu Datu pārziņa tīmekļa vietnē esošu saiti un nokļūstat kādā citā vietnē, jums būtu jāiepazīstas ar tās Privātuma politiku.

Kā pārvaldīt un dzēst sīkfailus

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu saturam, varat konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad tiek nosūtīta sīkdatne. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu preferences, skatiet pārlūkprogrammas palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkfailu vadības ierīces. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota, izmantojot sīkfailus, varat izmantot vienkāršu procedūru vairumā pārlūkprogrammu, kas ļauj atteikties no sīkfailiem. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkfailus, lūdzu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Jūs varat arī atsaukt piekrišanu, ko esat devis sīkdatņu izmantošanai, pieslēdzoties savam kontam un noklikšķinot uz “Atcelt manu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai”.

Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt pārlūkošanas ātrumu, ierobežot atsevišķu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu pārzinis nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu saturu vai tajās izmantoto privātuma aizsardzības praksi. Tāpēc, ja no Datu pārziņa tīmekļa vietnes noklikšķināt uz saites uz citām tīmekļa vietnēm, jums atsevišķi jāiepazīstas ar to privātuma politiku.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir radušies jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju, aicinām ar mums sazināties jebkurā jums ērtā veidā:

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē saskaņā ar Art. 14. Punkts 1. ODR (Online Dispute Resolution Regulation - tiešsaistes strīdu izšķiršanas regula):

Eiropas Komisija dod patērētājiem iespēju risināt tiešsaistes strīdus saskaņā ar Art. 14. Punkts 1. ODR vienā no platformām. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) kalpo kā vietne, kurā patērētāji var mēģināt panākt strīdu ārpustiesas izšķiršanu saistībā ar pirkumiem tiešsaistē un pakalpojumu līgumiem.